Kerkdocumenten van Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge;

 

Hervormde Gemeente 1598-1958

 

Doopsgezinde Gemeente Woudsend 1758-1967

 

Rooms Katholieke Parochie Woudsend (Sensmeer) 1754-1816


Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten

 

Hervormde Gemeente Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge 1598-1958

 

Toegang 244-89

 

1-Doopboek-1772-1958

 

2-Doopboek-1812-1872

 

3-Trouwboek-1772-1958

 

4-Lidmaten-1773-1880 em Lijst der Predikanten-1598-1921

 

Toegang 27

 

1022-Doopboek-1609-1726

(1609 21 augustus 1636, 15 januari 23 juli 1637,

14 augustus 1643 19 december 1651,

1 januari 7 oktober 1655,

1 januari 1657 10 februari 1726.)

 

1022-Uitgaaf en Ontvang van de Diaconie 1690-1726

 

1022-Lidmaten en Data van Avondmaal-1609-1682

( 1609) 1637, 1664, 1647 1654, 1659 1682)

 

1023-Doopboek-1726-1772

(1 januari 29 maart 1772)

 

1023-Lidmaten-1726-1752 en 1765-1772

 

1024-Doopboek-14 juni 1772-22 maart 1812

 

1025-Trouwboek-11 april 1697-26 april 1772

 

1026-Trouwboek-31 mei 1772-22 maart 1812

 

Toegang 28

 

888-Trouwboek-1608-1697

(1608-1637, 1679, 1692 tot 11 april 1697)

 

889-Lidmaten-1683-1726

 

889-Lidmaten-1772-1850

 

 

Rooms Katholieke Parochie Woudsend (Sensmeer) 1754-1816

 

Toegang 27

 

1027-Gedoopten-Getrouwden-Uncti-1754-1816

(Dopen-1754, 1755, 4 februari 1762 3 september 1816,

Trouwen 22 november 1762 8 mei 1776,

Uncti 1762 1765)

 

Toegang 28

 

891-Doopboek1704-1754

 

891-Trouwboek-1704-1812

(1704 - 22 november 1762,

8 mei 1776 - 1782, 1797 1812)

 

 

Doopsgezinde Gemeente Woudsend 1758-1967

 

Toegang 28

 

890-Lidmaten-1705-1850 Doopsgezind

 

Toegang 271-33

 

01-Notulenboek-1857-1890

(Kerkeraad)

 

02-Notulenboek-1890-1958

(Kerkeraadsvergaderingen en Gemeenteavonden, hierin ook jaarverslagen 1919-1921. en reglementen van de gemeente, het reservefonds en het orgelfonds volgens inventarisnummer 12)

 

03-Notulenboek-1959-1964

 

04-Agenda's en Notulen-1853-1854

(Kerkeraadsvergaderingen)

 

05-Reglementen en dergelijke-1838-1920

 

06-Attestaties en dergelijke-1897-1921

 

07-Huwelijksuittreksels-1829

 

08-Beroepsbrieven en dergelijke-1821-1907

 

09-Ingekomen stukken-1817-1921

 

10-Copieen van verzonden stukken-1825-1897

 

11-Register van ontvangen en verzonden brieven-1857-1957

( Hierin staat van ontvangsten en uitgaven voor de verbouw van de pastorie en verslag van deze verbouwing in 1890, ook jaarverslagen 1922-1957

 

12-Reglementen van de gemeente, het reservefonds en het orgelfonds-1903-1908

(zie ook inventarisnummer 2)

 

13-Ontvangen brieven en dergelijke-1915-1954

 

14-Koopakten-Schuldbekentenissen en dergelijke van de Kerkvoogdij-1764-1849

 

15-Pachtakten en andere akten tussen derden-1765-1857

(Wellicht later aan de Kerkvoogdij gekomen)

 

16-Contracten van de Kerkvoogdij1862-1967

 

17-Stukken betreffende uitvoering van werken-1858-1937

 

18-Rekeningboek-1843-1895

(van de Kerkvoogdij)

 

19-Rekeningboek-1896-1967

(van de Kerkvoogdij)

 

20-Kasboek-Kerkvoogdij-1842-1847

 

21-Kasboek-Kerkvoogdij-1848-1858

 

22-Kasboek-Kerkvoogdij-1858-1883

 

23-Kasboek-Kerkvoogdij-1884-1921

 

24-Tabellarisch-Kasboek-1921-1930

 

25-Tabellarisch-Kasboek-1931-1967

 

26-Bijlage bij de rekening en dergelijke-1926-1964

 

27-Klad-kasboek van de kerkvoogdij en diaconie-1851-1856

 

28-Klad-collecteboekje van de kerkvoogdij en diaconie-1847-1861

(Hierbij allerlei aantekeningen)

 

29-Akten van koop en verkoop van de diaconie-1916,1918

 

30-Intekenlijsten voor bijdragen en dergelijke-1824-1919

 

31-Financiele verslagen voor de Algemeene Doopsgezinde Societeit-1840-1869

 

32-Financiele verslagen voor de Friesche Doopsgezinde Societeit-1850-1920

 

33-Financiele overzichten-1826-1914

 

34-Begrotingen-1883-1887

 

35-Orgelfonds-1915-1919

 

36-Doopsgezinde-wezen-1916-1921

 

37-Kiezerslijst-Wijmbritseradeel-1914

 

38-Ingekomen en verzonden stukken van de diaconie-1825-1915

 

39-Koopakten,schuldbekentenissen en dergelijke van de diaconie-1772-1895

 

40-Staat van bezittingen van de diaconie-1867

 

41-Rekeningboek-diaconie-1758-1797+1843-1895

 

42-Rekeningboek-diaconie-1843-1895

 

43-Rekeningboek-diaconie-1896-1966

 

44-Kasboek-diaconie-1835-1852

 

45-Kasboek-diaconie-1852-1861

 

46-Kasboek-diaconie-1861-1898

 

47-Kasboek-diaconie-1899-1966

 

48-Diaconierekening-bijlagen-1821-1921+1964-1966

 

49-Armenkamers-1833

(een verzoek om vrijstelkling van grondbelasting)

 

50-Rekeningboek-Sybesfonds-1846-1937

(Voorin aantekeningen over het ontstaan en het bestuur van het fonds)

 

51-Rekeningboek-Sybesfonds-1938-1967

 

52-Bijlage-Sybesfonds-1860+1936+1937+1952+1957

 

53-Rekeningboek-Reservefonds-1903-1966

(Achterin: Aantekeningen over de aanschaf van een nieuw orgel -1919-1923)

 

54-Bijlage-Reservefonds-1935+1950+1951+1954-1956+1958+1960-1965

 

55-Overeenkomsten combinatie Gemeente Balk-1920+1922

 

56-Historische-aantekeningen

(19e Eeuw begin 20e Eeuw)

 

57-Drukwerke-1909-1922

 

58-F.H. Pasma; Doopsgezind Handboek 1954

 

59-Diverse stukken-18e Eeuw-1960

 

60-Schorsing-leeraar-Ynse-van-der-Woude-1819